Wie zijn wij?

Elk van de acht geneeskundefaculteiten aan de Nederlandse universiteiten heeft een eigen Student en Leefstijl bestuur. Overkoepelend is er een landelijk bestuur. Momenteel zijn er meer dan 50 mensen actief bij de stichting.

Het landelijk bestuur houdt zich allereerst bezig met het realiseren van de visie en missie van de Stichting. Daarnaast faciliteert het de lokale besturen, die zich focussen op drie grote projecten: de extracurriculaire Students Experienced in Lifestyle and Food (SELF) cursus, implementatie van voeding en leefstijl in de artsenopleiding en activiteiten met betrekking tot een bijdrage aan de maatschappij. Het landelijke bestuur is verder bezig met de lobby om voeding en leefstijl in het geneeskunde curriculum te krijgen, het verzorgen van presentaties en lezingen om onze visie en missie uit te dragen en het organiseren van landelijke vergaderingen waar alle lokale besturen tezamen komen. Ook wordt de stichting ondersteund door de adviesraad.

SenLlandkaart

Landelijk bestuur

BestuursfotoAnne

Anne van der Wel
Voorzitter

Bestuursfoto_Marike

Marike Klugkist
Vice-voorzitter

BestuursfotoMaartje

Maartje van den Hurk
Externe relaties – acquisitie

BestuursfotoHiske

Hiske Huisman
Externe relaties – acquisitie

BestuursfotoKevin

Kevin van Gool
Fiscus

BestuursfotoDionne

Dionne de Vos
PR-marketing

Bestuursfoto_Liselot

Liselot Wagenaar
Secretaris

Bestuursfoto_Daniel

Daniel Sieczkowski
Externe relaties – acquisitie

Adviesraad

De bezetting van de adviesraad Student en Leefstijl anno 2020 volgt zo spoedig mogelijk op onze website. Onze excuses hiervoor.