Wie zijn wij?

Elk van de acht geneeskundefaculteiten aan de Nederlandse universiteiten heeft een eigen Student en Leefstijl bestuur. Overkoepelend is er een landelijk bestuur. Momenteel zijn er meer dan 50 mensen actief bij de stichting.

Het landelijk bestuur houdt zich allereerst bezig met het realiseren van de visie en missie van de Stichting. Daarnaast faciliteert het de lokale besturen, die zich focussen op drie grote projecten: implementatie van voeding en leefstijl in de artsenopleiding, de extracurriculaire Students Experienced in Lifestyle and Food (SELF) cursus en activiteiten met betrekking tot een bijdrage aan de maatschappij. Het landelijke bestuur is verder bezig met de lobby om voeding en leefstijl in het geneeskunde curriculum te krijgen, het verzorgen van presentaties en lezingen om onze visie en missie uit te dragen en het organiseren van landelijke vergaderingen waar alle lokale besturen tezamen komen. Ook wordt de stichting ondersteund door de Raad van Advies en het Comité van Aanbeveling

SenLlandkaart

Landelijk bestuur

bestuursfoto site
bestuursfoto Selena

Selena Migdis
Voorzitter

voorzitter@studentenleefstijl.nl

stephanie

Stephanie Zaaijer
Vice-voorzitter

vicevoorzitter@studentenleefstijl.nl

bestuursfoto Lex

Alexander van den Berg 
Secretaris

secretaris@studentenleefstijl.nl

serena

Serena van Oosten
Penningmeester

penningmeester@studentenleefstijl.nl

magda

Magda Verkleij
Externe relaties & acquisitie

extern@studentenleefstijl.nl

elise

Elise Wessels
Externe relaties & acquisitie

acquisitie@studentenleefstijl.nl

claire

Claire Bonke
PR & marketing

pr@studentenleefstijl.nl

Raad van Advies

DaisyRanoe-1871

Wilma Oosthoek 
Oprichter en oud-voorzitter Stichting Student & Leefstijl


‘Never lose your sense of wonder’

Marieke Klugkist

Marike Klugkist
Oud-vicevoorzitter Stichting Student & Leefstijl


Quote volgt

Martijn-van-Beek

Martijn van Beek
Founder & CEO Voeding Leeft, Keer Diabetes2 Om


‘Voeding en leefstijl als medicijn maakt het mogelijk dat de gezondheidszorg niet onbetaalbaar wordt op termijn’

RvA Karine

Dr. Karine van ‘t Land
Arts Maatschappij + Gezondheid i.o., zorgexpert Menzis


Een ècht welvarende samenleving pakt welvaartsziekten hard aan.

Iris deVries

Dr. Iris de Vries
Huisarts, voorzitter Vereniging Arts & Leefstijl


Quote volgt

Comité van Aanbeveling

Hanno Pijl_vierkant

Prof. dr. Hanno Pijl 

Jojanneke Huck

Dr. Jojanneke Huck

Portret Koen Joosten

Prof. dr. Koen Joosten

Lisanne Koomen_vierkant

Drs. Lisanne Koomen

Anita Vreugdenhil

Prof. dr. Anita Vreugdenhil

HV_Gerjan-Navis01-500x500

Prof. dr. Gerjan Navis

j.plat_j.plat_vierkant

Prof. dr. Jogchum Plat

seidell_vierkant

Prof. dr. ir. Jaap Seidell

Maarten Soeters
Dr. Maarten Soeters