ANBI

NAAM VAN DE INSTELLING

Stichting Student en Leefstijl (voorheen Stichting Student en Voeding)


RSIN/FISCAAL NUMMER

KvK: 69697426
RSIN: 857972340
ANBI status: ja
Rekeningnummer: NL40 RABO 0323 9471 31 t.n.v. Stichting Student en Leefstijl
Uw steun wordt zeer gewaardeerd. Bij voorbaat dank!


CONTACTGEGEVENS

Gevestigd in het World Horti Center
Europa 1 | 2672 ZX Naaldwijk
E: nederland@studentenleefstijl.nl
T: +31(0)629158681


DOELSTELLING VAN DE ANBI

De doelstellingen van de Stichting luiden als volgt:
Het bevorderen van welzijn en welbevinden van mensen; Het in het kader van het vorenstaande: Bevorderen van initiatieven en organiseren van activiteiten op gebied van voeding- en leefstijl-interventies ten aanzien van medisch studenten; Als platform ter verspreiding onder toekomstige artsen van kennis over voeding en leefstijl; Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek op dit gebied door het verbinden van studenten, artsen en wetenschappers.


BESTUURSSAMENSTELLING

Hannah de Lange | Voorzitter
Nick Visschers | Vice-voorzitter
Matthijs Klaassen | Secretaris
Andrea Nuboer | Penningmeester
Nienke Althuis | Acquisitie & Externe relaties
Nora Bergsma | Acquisitie & Externe relaties
Nina Huffenreuter | PR & Marketing


BELONINGSBELEID

De leden van het bestuur vervullen hun functies volledig op vrijwillige basis. Daarnaast zijn en worden er geen leningen, voorschotten en/of garanties verstrekt aan bestuursleden.


VERSLAG VAN ACTIVITEITEN

De Stichting houdt zich voornamelijk bezig met het initiëren, organiseren, mede-organiseren, ondersteunen, begeleiden en coördineren van educatieve activiteiten in lijn met het concept ‘SELF’ (Students Experienced in Lifestyle & Food): een extra-curriculair onderwijsprogramma over voeding en leefstijl. Op de eerste plaats houdt dit concreet in om op alle medische faculteiten van Nederland een SELF-cursus te organiseren. Gelijktijdig wordt implementatie van voeding en leefstijl in de artsenopleiding gerealiseerd. Daarnaast houdt de Stichting zich bezig met het leggen en onderhouden van contact en het samenwerken met derden indien en voor zover dat voor de Stichting zinvol kan zijn.

 

BELEIDSPLAN

Klik hier om het beleidsplan van 2022/2023 in te zien.

 

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Klik hier om de jaarrekening van 2021/2022 in te zien.