SELF main image

De SELF-cursus

Students Experienced in Lifestyle and Food (SELF) is een extra-curriculair onderwijsprogramma dat in het collegejaar 2016/2017 is ontwikkeld in het Erasmus MC te Rotterdam en is uitgerold op alle geneeskundefactulteiten in Nederland. Met deze wetenschappelijk onderbouwde extra-curriculaire cursus bieden wij enthousiaste medisch studenten de kans om de kennis op te doen over leefstijlgeneeskunde, die in het reguliere curriculum mist. Vervolgens kunnen zij dit gaan inzetten in de spreekkamer! In 10 avonden worden er masterclasses gegeven door allerlei hoogleraren, artsen, dietisten, lifestylecoaches, beweegspecialisten etc. over het effect van leefstijl op gezondheid en verschillende soorten ziektes. De studenten worden uitgedaagd om interactief mee te doen met de lezingen, zodat de opgedane kennis in de praktijk kan worden toegepast. Onze SELF cursus gebruiken wij als snel en efficent middel om studenten snel bij te spijkeren over leefstijlgeneeskunde, echter blijft het een middel om ons doel te bereiken: daadwerkelijke curriculumverandering zodat alle studenten hier genoeg kennis over krijgen.

#Students
De Stichting biedt een platform aan geïnteresseerde jonge artsen om te kunnen investeren in hun eigen gezondheid en die van hun toekomstige patiënten. Tevens brengt zij studenten, artsen en wetenschappers binnen en buiten Nederland samen, zodat zij zich gezamenlijk met paramedici over de grote voedingsvraagstukken in de zorg kunnen buigen. Eigen initiatieven en ideeën worden toegejuicht en er wordt meegewerkt om deze ook te realiseren.

#Experienced
De Stichting vindt het belangrijk dat de nieuwe generatie artsen wordt toegerust met de juiste kennis om onderzoek naar voeding- en leefstijlinterventies op waarde te kunnen schatten en relevante uitkomsten op een heldere manier naar de praktijk te vertalen en met de patiënt te bespreken. Tevens wordt gefocust op het belang van multidisciplinair werken en tijdig doorverwijzen naar andere zorgprofessionals.

#Lifestyle
De Stichting vraagt aandacht voor het belang van voeding- en leefstijlinterventies ter verbetering van de kwaliteit van leven, hetzij curatief dan wel preventief. Ook vraagt zij aandacht voor stressreductie onder toekomstig artsen en werkt zij samen met bedrijven die effectieve tools ontwikkelen om de zorg productiever te maken.

#Food
De Stichting gelooft in ‘voeding op recept’ en brengen daarom de voedingstuinbouw en de medische wereld nader tot elkaar. Een eerste stap tot verbinding is gezet door de Stichting in september 2018 officieel te vestigen in het World Horti Center (WHC) te Naaldwijk.

Leerdoelen


 • De student kan de basisbeginselen van de voedingsleer beschrijven dan wel toepassen.
 • De student is in staat om wetenschappelijk onderzoek, en de hieruit voortkomende richtlijnen, over voeding en leefstijl te beoordelen en te vertalen naar de praktijk.
 • De student kan de waarde van leefstijlinterventies beschrijven en de huidige stand van zaken omtrent preventieve dan wel curatieve leefstijlinterventies bij verschillende aandoeningen benoemen.
 • De student heeft inzicht in het eigen kunnen en leert om bij gebrek aan kennis tijdig door te verwijzen naar betrokken paramedici.
 • De student neemt kennis van de te beïnvloeden determinanten bij obesitas en het belang van een langdurige follow-up bij patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan.
 • De student neemt kennis van voeding- een leefstijlfactoren die de ontwikkeling van het kind in de periconceptionele fase kunnen beïnvloeden en is vervolgens in staat om (toekomstige) ouders van advies te voorzien.
 • De student is op de hoogte van de totaalaanpak die nodig is om alle kinderen gezonder te laten eten en leven.
 • De student neemt kennis van het belang van stressreductie, slaap en productiviteitsmanagement en de toepassing hiervan binnen het eigen functioneren en het herstelproces van patiënten.
 • De student ervaart wat leefstijlinterventies met een lichaam doen en is in staat om de opgedane kennis te vertalen naar de praktijk.
 • De student kan met behulp van kennis over gespreksvoering en de psychologie van gedragsverandering enkele leefstijlinterventies implementeren.
 • De student neemt kennis van de invloed van de voedingsmiddelenindustrie op de keuzevrijheid van de consument/patiënt.
 • De student neemt kennis van de technologische ontwikkelingen op het gebied van voeding, leefstijl en productiviteitsmanagement en de grootste uitdagingen die de maatschappij in de toekomst te wachten staan.

Klik op de pagina’s van de lokale besturen om te zien wanneer de SELF-cursus start bij jouw faculteit. Hier is ook een overzicht van de sprekers te vinden. 

Voor de algemene voorwaarden van de SELF, klik hier