Implementatie

Het uiteindelijke doel van Stichting Student & Leefstijl is implementatie van onderwijs over voeding en leefstijl in het Geneeskunde curriculum. We zijn dan ook op elke faculteit in Nederland bezig om dit doel te bewerkstelligen. Hieronder een overzicht met de huidige stand van zaken:

  • In Nijmegen start in het najaar van 2019 een 10-weeks keuzevak genaamd “Voeding als medicijn?!” voor 2e-jaars Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen studenten. Daarnaast is het Radboud UMC in Nijmegen in gesprek met de WUR om enkele voedingsvakken afkomstig uit de voedingsmasters in Wageningen, te implementeren in het Geneeskunde curriculum.
  • In Utrecht, Leiden, Maastricht, Amsterdam, Groningen en Rotterdam vinden op dit moment gesprekken plaats met opleidingsdirecteuren en bachelor/master coördinatoren om ingangen te creëren voor implementatie van voeding en leefstijl in het Geneeskunde curriculum.
  • In het Amsterdam UMC (locatie AMC) draait sinds 2018 een 12-weeks keuzevak genaamd “Diometer” onder leiding van Maarten Soeters waarin Bachelor Geneeskunde studenten alles leren over de preventieve en curatieve kant van voeding.

 

Daarnaast houden wij ons bezig met het Raamplan 2020. Het Raamplan artsopleiding 2020 van de NFU is een landelijke richtlijn waarin staat waar elke Geneeskunde opleiding in Nederland op het gebied van onderwijs aan moet voldoen. Wij streven ernaar dat voedings- en leefstijlinterventies hierin wordt opgenomen, zodat toekomstige artsen ook onderwijs gaan krijgen op het gebied van voeding- en leefstijl.

 

Kennissynthese

In 2019 is er door leden van het landelijke bestuur van Student en Leefstijl een kennissynthese uitgevoerd over de huidige stand van zaken betreft onderwijs over voeding en leefstijl in het toenmalige geneeskunde(basis)curriculum. Klik HIER om onze kennissynthese in te zien.