Onze visie

Op deze pagina kan je vinden wat wij belangrijk vinden als stichting, waarom het belangrijk is, en hoe we het willen bereiken. Tevens kan je hier onze voedingsvisie vinden.

What? 


Wij willen ervoor zorgen dat toekomstige artsen preventieve en curatieve voeding- en leefstijlinterventies in de spreekkamer gaan inzetten als onderdeel van de behandeling én preventie van klachten en ziekten. Om dit te realiseren willen we meer onderwijs over voeding en leefstijl in de artsopleiding implementeren. Daarnaast bieden we extracurriculaire cursussen aan: de SELF-cursus.

Daarnaast willen wij dat (toekomstige) artsen zich (meer) bewust worden van hun rol in individuele en maatschappelijke leefstijlverandering en hierbij ook hun eigen leefstijl in acht nemen.

Why?


De maatschappij schreeuwt: wie biedt er duidelijkheid omtrent voeding en leefstijl? In hoeverre kan ik alle vloggers en zelfhulpboeken geloven? Wat is de invloed van mijn voeding- en leefstijlpatroon op mijn gezondheid en/of ziekte? Zijn er mogelijkheden om minder medicatie te slikken? Wie kan mij begeleiden in het aanpakken van mijn leefstijl en het minderen van medicatie? Wie helpt mij in een onderdeel van mijn ziekte aan te pakken – mijn leefstijl – in plaats van symptoombestrijding door middel van medicatie?

De arts is hierin veelal een centraal aanspreekpunt, en heeft daarom een cruciale signalerende en verwijzende functie. Zowel de specialist die iedere dag tientallen patiënten ziet, als de huisarts waaraan mensen veelal vragen stellen omtrent leefstijlproblemen. Bovendien blijkt uit onderzoek dat patiënten het meeste vertrouwen hebben in hun arts omtrent advies over gezondheid en leefstijl. Bijzonder, aangezien minder dan 4% van het geneeskunde onderwijs uit voeding en leefstijl bestaat, bleek uit ons onderzoek op alle geneeskundefaculteiten. Dat tegenover het feit dat 50% van de ziektes leefstijlgerelateerd is. Bovendien geeft 80% van de coassistenten aan meer onderwijs over voeding en leefstijl te willen. Ondertussen stijgen de cijfers over leefstijl gerelateerde ziektes de pan uit. Hoog tijd dat we daar in de gezondheidszorg sector gezamenlijk wat aan gaan doen. Het lijkt erop dat de politiek ook steeds meer aandacht gaat geven aan preventieve geneeskunde, om de stijgende zorgkosten te drukken. Extra budget voor leefstijlgeneeskunde zou natuurlijk mooi zijn, maar uiteindelijk begint een verandering in de zorg bij een verandering in de opleiding van de toekomstige artsen. Het is belangrijk dat artsen (van de toekomst) zich bekwaam genoeg voelen om voeding- en leefstijl toe te passen in de praktijk. Meer kennis en onderwijs hierover is de sleutel. 

Om deze reden maakt Stichting Student en Leefstijl zich hard om het Geneeskunde curriculum te veranderen. Het gaat hierbij om gedegen basiskennis over voeding en leefstijl, een arts hoeft niet de nieuwe diëtist of lifestyle coach te worden.

Factsheet_Onderwijs2021_S&L (1)10241024_1

De feiten:

 • In 2018 had 50,2% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder overgewicht (BMI >25) waarvan 15,0% obesitas (BMI >30). Naar schatting zal in 2040 het percentage van mensen met overgewicht stijgen naar 62%.
 • 5% van de Nederlanders zou op basis hun BMI in aanmerking komen voor bariatrische chirurgie.
 • Ruim 1 miljoen Nederlanders hebben diabetes type II, elk jaar komen er 50.000-65.000 bij.
 • TNO liet zien dat een besparing aan medische kosten van 2.7 miljard euro in 5 jaar mogelijk is, als 40% van de mensen met diabetes mellitus type 2 in remissie komt.
 • Circa 7,5 miljoen Nederlanders hebben 1 of meer chronische aandoeningen.
 • In 2015 was de gemiddelde levensverwachting van een Nederlander 81,5 jaar. Naar verwachting zal deze de komende jaren alleen maar toenemen. De jaren dat we zonder chronische ziekte leven zullen echter niet toenemen. Dat betekent dat men gemiddeld langer met een chronische ziekte zal leven. 
 • Onderzoeken tonen aan dat een groot deel van de chronische ziekten direct of indirect aan leefstijl is toe te schrijven. Sommige studies spreken zelfs van 70-90%!
 • 50 % van de volwassenen lijdt aan een chronische aandoening die primair of mede het gevolg is van bewegingsarmoede, chronisch overgewicht, slechte voeding, drank/drugs, slaapgebrek of chronische stress.
 • Ruim 1 miljoen Nederlanders slikken antidepressiva.

Deze feiten laten zien dat leefstijl-gerelateerde ziekten een probleem zijn van nu en van de toekomst. Er moet worden ingegrepen, om de stijgende hoeveelheid van chronische ziektes te doen stoppen. 

Bronnen: RIVM, staatvenz.nl, vzinfo.nl, statline.cbs.nl, Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK), TNO

How?


Als stichting zorgen wij voor:

 • Op iedere faculteit een werkgroep bestaande uit verscheidene professionals (o.a. artsen, wetenschappers, bewegingsexpert, paramedici, geneeskundestudenten, onderwijskundigen), die zich bezighoudt met implementatie in de artsenopleiding.
 • Ondersteunen van opleidingsdirecteuren en -coördinatoren bij de implementatie van Leefstijlgeneeskunde en Positieve Gezondheid door middel van samenwerking tussen Student & Leefstijl, Arts & Leefstijl en het instituut voor Positieve Gezondheid.
 • Een jaarlijks terugkerende extra-curriculaire cursus Students Experienced in Lifestyle and Food (SELF) op alle Geneeskunde-faculteiten in Nederland.
 • Een community voor SELF-alumni, oud-bestuursleden, studenten en jonge dokters met interesse in Leefstijlgeneeskunde. Zij worden hier met elkaar verbonden en geïnformeerd over bijvoorbeeld stages en wetenschappelijke literatuur.
 • Ontwikkelen van (digitaal) onderwijs over voeding en leefstijl in samenwerking met verscheidene partijen.

 

Overige maatschappelijke projecten:

 • Het beschikbaar stellen van de Students Experienced in Lifestyle and Food (SELF) cursus aan HAIO’s en arts-assistenten
 • Positief bijdragen aan het maatschappelijke debat over leefstijlgeneeskunde door contact met partnerorganisaties, wat bijvoorbeeld heeft geleid tot een gezamenlijke voedingsvisie en via media en de politiek, zowel nationaal als internationaal.

Reeds behaalde mijlpalen:

 • Ruim 1500 deelnemers aan onze extra-curriculaire SELF cursus.
 • Leefstijlgeneeskunde is opgenomen in het Raamplan Artsopleiding 2020.
 • Ontwikkelen van onze kennissynthese over voeding & leefstijl, een document waarin wordt samengevat wat er momenteel aan leefstijlgeneeskunde op de verschillende faculteiten in het curriculum wordt aangeboden. In het najaar van 2019 is deze gepubliceerd en gepresenteerd op het Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO) congres.

Voedingsvisie


Wij krijgen regelmatig de vraag wat onze visie aangaande gezonde voeding is. Hoewel wij er als stichting niet zijn om specifieke voedingsadviezen te geven, vinden wij het wel belangrijk om onze volgers de goede richting op te sturen en te faciliteren in het vinden van wetenschappelijk onderbouwde  informatie. Samen met onze partners Voeding Leeft en Arts en Leefstijl hebben wij daarom een voedingsvisie geformuleerd.

Wij stellen dat eetpatronen en eetgewoonten veel meer centraal staan dan afzonderlijke voedingsmiddelen. Dit zorgt in feite dat we geen lijst van voedingsmiddelen kunnen maken met wat je “wel en niet” kan eten. We kijken ook niet naar absolute hoeveelheden of micro- en macronutriënten. Wij gaan ervanuit dat de gezondheid van mensen niet alleen gebaseerd is op inname van afzonderlijke voedingsstoffen, maar van een geheel daarvan. Daarnaast heeft de invloed van voeding op je gezondheid een sterk verband met andere leefstijlfactoren als beweging, slaap en ontspanning/stress.

Ons praktische uitgangspunt is dat wij kiezen voor voeding die zo min mogelijk industrieel is geproduceerd, voorbereid of geraffineerd. Plantaardige voeding vormt de basis, met veel groenten en daarnaast vruchten, noten, zaden, peulvruchten, (extra vierge) olijfolie en volkoren granen. In mindere mate gebruiken we dierlijke onbewerkte producten. We adviseren mensen verzadigende hoofdmaaltijden samen te stellen, hierbij voldoende te eten en tussendoortjes te mijden.