Leerdoelendocument

Het Leerdoelendocument opgesteld door Stichting Student en Leefstijl kan ondersteuning bieden bij het implementeren van leefstijlgeneeskunde in het curriculum van de geneeskundeopleiding. De leerdoelen zijn opgesteld door studenten onder begeleiding van deskundige artsen en onderzoekers in het veld van de leefstijlgeneeskunde.

Click here om het Leerdoelendocument te openen!