Implementation in Education

The final goal of the Student and Lifestyle is to implement education about nutrition and lifestyle in the medical curriculum. We are therefore working to achieve this goal at every faculty in the Netherlands. An overview of the current progress will be placed soon.

  • -
  • In Utrecht, Leiden, Maastricht, Amsterdam, Groningen en Rotterdam vinden op dit moment gesprekken plaats met opleidingsdirecteuren en bachelor/master coördinatoren om ingangen te creëren voor implementatie van voeding en leefstijl in het Geneeskunde curriculum.
  • -

 

Daarnaast hebben wij ons bezig gehouden met het Raamplan 2020. Het Raamplan artsopleiding 2020 (Dutch medical education framework plan) van de NFU is een landelijke richtlijn waarin staat waar elke Geneeskunde opleiding in Nederland op het gebied van onderwijs aan moet voldoen. Wij hebben ervoor gepleit dat voedings- en leefstijlinterventies hierin wordt opgenomen, zodat toekomstige artsen ook onderwijs gaan krijgen op het gebied van voeding- en leefstijl. Mede hierdoor heeft leefstijlgeneeskunde een belangrijke plaats ingenomen in het Raamplan, waardoor er een belangrijke stap is gezet in het aanbieden van leefstijlonderwijs aan toekomstige artsen.