Het Team

Wij werken vanuit een lokaal versus landelijk principe, waarbij het landelijke bestuur zorgt voor landelijke bekendheid en verandering van het curriculum, missie & visie uitdraging en ondersteuning van de lokale besturen. Het landelijk bestuur wordt waar nodig bijgestaand door de adviesraad. De lokale besturen organiseren de extracurriculaire SELF cursus en richten met ondersteuning van het landelijke bestuur multidisciplinaire werkgroepen op om zo op lokaal niveau het curriculum te veranderen. Voor informatie over de lokale besturen, zie onderstaande pagina's!Bestuur Student & Leefstijl Nederland


Adviesraad Student & Leefstijl Nederland