Maastricht

Welkom bij Student & Leefstijl Maastricht!

Als Student & Leefstijl Maastricht hebben ook wij ons aan mogen sluiten bij dit project. Vol enthousiasme zijn wij in het najaar van 2017 begonnen met het samenstellen van ons bestuur. We hebben een gevarieerd bestuur samengesteld, bestaande uit één tweedejaars, één derdejaars en twee masterstudenten van Geneeskunde.

‘Gezonde’ voeding en een ‘healthy’ levensstijl zijn tegenwoordig hot en happening, de voedingsblogs, -boeken en professionals schieten als paddenstoelen uit de grond. Maar wat is gezond eten en leven eigenlijk? Is een ei ook echt de menstruatie van een kip? Hoe gezond is kokosolie nu echt? Wij willen ons graag inzetten om de geneeskundestudenten in Maastricht de juiste kennis bij te brengen, om ze bewust te maken van juiste voeding en een gezonde levensstijl, omdat hier in het huidige curriculum weinig aandacht aan wordt besteed. Het uiteindelijke doel is dat onze toekomstige doktoren dan ook de juiste kennis over voeding en levensstijl kunnen bijbrengen aan de patiënt in de spreekkamer. Momenteel zijn we bezig met het opzetten van de SELF-cursus en hopelijk kunnen we deze cursus in het collegejaar van 2018-2019 voor het eerst in Maastricht organiseren!


Bestuur

Mayke van Leunen | Voorzitter
Lieke Treuren| Vice-voorzitter
Lisa Kuin | Secretaris


Agenda

SELF
Startdatum: 14 januari 2019


Contact

Student & Leefstijl Maastricht
E-mail:
Facebook: