Groningen

Welkom bij Student & Leefstijl Groningen!

Wij zijn geneeskundestudenten uit het tweede, derde en vierde jaar die in het voorjaar van 2018 het bestuur van Student en Leefstijl bij het UMCG hebben gevormd. Ook wij zijn van mening dat er binnen het curriculum van de studie Geneeskunde dringend iets moet veranderen wat betreft het onderwerp voeding. Er wordt op dit moment te weinig tijd besteed aan het verschaffen van informatie over voeding en levensstijl als behandeling bij en preventie van ziekten. Dit is dan ook waar wij het komende jaar mee bezig zullen gaan. Wij zullen verschillende activiteiten opzetten, waaronder de SELF-cursus, met als uiteindelijk doel implementatie in het curriculum.

Wij hopen andere geneeskundestudenten enthousiast te maken over het onderwerp voeding en ervoor te zorgen dat toekomstige artsen kennis hebben van een gezonde levensstijl! Ben jij ook zo geïnteresseerd in wat nu echt gezond is? Volg ons op social media en hopelijk zien we jou bij de SELF-cursus!


Bestuur

Leonie Bakker | Voorzitter
Celeste Scheper | Secretaris
Steven van Bruggen | Penningmeester/externe relaties
Carlijn Wagenaar | Interne relaties/PR


Agenda

SELF
Startdatum: 18 februari 2019


Contact

Student & Leefstijl Groningen
E-mail:
Facebook: