Raamplan Artsopleiding 2020

Raamplan Artsopleiding 2020

Het raamplan omvat de competenties waarover de net afgestudeerde arts moet beschikken. Het vorige raamplan, waarop de huidige leerdoelstellingen van de 8 geneeskundefaculteiten nu zijn gebaseerd, kwam uit 2009. Onlangs is het nieuwe Raamplan Artsopleiding 2020 uitgekomen. De net afgestudeerde artsen vanaf 2025 moeten over de benoemde competenties beschikken.

Preventie is één van de hoofdthema’s, een geweldige vooruitgang! Ook is er meer aandacht voor gezondheidsbevordering, met aandacht voor leefstijlfactoren, positieve gezondheid, integrale zorg en samenwerking tussen verschillende disciplines. De jonge arts moet gezond gedrag bevorderen en de patiënt hierbij handvatten aanreiken om de benodigde vaardigheden te ontwikkelen. Faculteiten zullen ook meer onderwijs over voeding, bewegen, leefstijl en arbeid/werk op moeten nemen in hun curricula. De net afgestudeerde arts moet communicatief vaardig zijn om hierover uitleg te geven aan patiënten en hen te motiveren hiermee aan de slag te gaan.


Preventie wordt nu 69 keer benoemd in het raamplan, in tegenstelling tot de 21 keer in 2009.


Bovendien wordt het eigen welzijn van de jonge arts benoemd: “Om goed voor anderen te kunnen zorgen en duurzaam inzetbaar te blijven, moet je eerst goed voor jezelf kunnen zorgen”.
.
Wij zijn ontzettend trots dat wij als Stichting een bijdrage hebben mogen leveren en de makers van het raamplan ons geraadpleegd hebben. Met als eindresultaat de publicatie als fantastische afsluiter van dit (onstuimige) collegejaar. We gaan nu ons zomerreces in, maar we komen na de zomer terug om deze positieve trend voort te zetten en om de faculteiten te ondersteunen met het verwezenlijken van dit plan. Hierover horen jullie meer van ons.

We hopen natuurlijk dat ook de studenten die vóór 2025 afstuderen kennis over voeding en leefstijl hebben. Om dit vanuit onze stichting te waarborgen zullen we ook komend collegejaar aan alle geneeskunde faculteiten weer onze SELF-cursus te organiseren. Hou onze socials dus in de gaten voor meer informatie over de startdata van de SELF-cursus aan jouw faculteit!


Positieve gezondheid: definitie van gezondheid omschreven welke als “het vermogen om je
aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele
uitdagingen van het leven”.