Privacy en disclaimer

Privacybeleid

Om principiƫle en pragmatische redenen maakt deze website minimaal gebruik van uw data. Dit houdt in: noch Google analytics, noch session-recording of andere niet-noodzakelijke privacy-inbreuk.

De enige niet-optionele dataverwerkingen waarmee u akkoord gaat door deze site te gebruiken en waar deze site verder zelf geen invloed op heeft, zijn mogelijke dataverwerkingen en -opslag door MijnDomein, de hoster van deze site en onze email.

Daarnaast heeft u via de site de vrijwillige mogelijkheid om contact op te nemen met Stichting Student & Leefstijl per e-mail. Dit mag anoniem, maar indien u kiest persoonsgegevens te verstrekken kunnen deze indien nodig voor de volgende doelen worden ingezet: contact t.b.v. afhandeling van uw vraag, informatievoorziening en journalistieke uitingen (dit betreft ook audiovisuele materialen die u ons toezendt). De gegevens worden bewaard zolang u interesse toont in het onderwerp van de site en kunnen te allen tijde worden verwijderd indien u hierom verzoekt. U kunt contact met ons opnemen via nederland@studentenleefstijl.nl


Disclaimer

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Stichting Student en Leefstijl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Stichting Student en Leefstijl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Stichting Student en Leefstijl garandeert evenmin dat de website foutloos en ononderbroken zal functioneren.

Informatie van derden, producten en diensten

Stichting Student en Leefstijl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Stichting Student en Leefstijl. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Copyright, auteurs- en beeldrechten

Op de website weergegeven tekst en beeldmateriaal mogen niet worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotografie, filmopname of op enige andere wijze, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Stichting Student en Leefstijl.