Het Team

Welkom bij Student en Leefstijl!

Wij werken vanuit een lokaal versus landelijk principe, waarbij het landelijke bestuur zorgt voor landelijke bekendheid en verandering van het curriculum, missie & visie uitdraging en ondersteuning van de lokale besturen. Het landelijk bestuur wordt waar nodig bijgestaand door de adviesraad. De lokale besturen organiseren de extracurriculaire SELF cursus en richten met ondersteuning van het landelijke bestuur multidisciplinaire werkgroepen op om zo op lokaal niveau het curriculum te veranderen. Voor informatie over de lokale besturen, zie onderstaande pagina's!


Bestuur Student & Leefstijl Nederland


Adviesraad Student & Leefstijl Nederland


Doelstellingen

  • Op iedere faculteit een Students Experienced in Lifestyle and Food (SELF) cursus.
  • Op iedere faculteit een werkgroep bestaande uit verscheidene professionals (o.a. artsen, wetenschappers, bewegingsexpert, paramedici, geneeskundestudenten, onderwijskundigen), die zich bezig houdt met implementatie in de artsenopleiding.
  • Een jaarlijks terugkerend congres over leefstijlgeneeskunde gericht op geneeskundestudenten. Het volgende congres zal plaatsvinden in november 2019!
  • Ontwikkelen Kennissynthese ‘Voeding en Leefstijl in de Geneeskundeopleiding’, een document waarin wordt samengevat wat er momenteel aan leefstijlgeneeskunde op de verschillende faculteiten in het curriculum wordt aangeboden. In het voorjaar 2019 zal deze, samen met een manifest, worden aangeboden aan het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
  • Pilot lezingreeks voor alle studenten van de TU Delft, Leidse Universiteit en Erasmus Universiteit over voeding en gezondheid, gebaseerd op de al bestaande SELF cursus. De lezingreeks wordt georganiseerd in samenwerking met het WHC, Center for Sustainability (CfS) en het European Institute of Innovation and Technology (EIT) Health & Food.